Czajniki ceramiczne

Czajniki ceramiczne, jak każde małe dziecko wie, to naczynia będące w każdej kuchni pozwalające gotowanie wody. klasyczny model czajnika składa się z garnka z przykrywką posiadającym zagiętą rurkę pozwalającą wylewać wodę dokładnie do innych naczyń bez konieczności podnoszenia górnego wieka. Na rynku jest duża ilość takich czajników. Z pewnością każdy z nich ma znaczący gwizdek, który sygnalizuje o zakończeniu procesu gotowania wody.
... Read More